Recent Sermons –

Walk by the Spirit, not by anything else Galatians 6:11-18 – Matt Lawer – 5/26/2024
Bearing Burdens, Galatians 5:25 – 6:10 – David Merriott – 5/10/2024
Galatians 5:1-24 – Chris Rainwater – 5/12/2024
Galatians 4 – Brad Smith – 5/5/2024
Sharing the Gospel – Chris Rainwater – 4/28/2024
Preferring Faith to Works, Galatians 3:1-29 – Jim Kronser – 4/21/2024
The Heart of the Gospel, Galatians 2:15-21 – David Merriott – 4/14/2024
Galatians 1:11 – 2:14 – Matt Lawer – 4/7/2024